Warsztatnix - szkielet

26 Jan 2018

Warsztatnix - szkielet

 1. Korzyści
  1. Narzędzia:
   1. Podejście ‘top-down’ w praktyce, podczas analizowania i budowania produktu - spotkania.
   2. Pętla ‘koncepcja-cele-implementacja-weryfikacja’ w praktyce, w sposób możliwy do powtórzenia.
   3. Projektowanie ideału jako narzędzie budowania Zamierzeń (wizji, celów…).
  2. Korzyści:
   1. możecie projektować produkty czy działania używając dwóch powyższych narzędzi
   2. “czym jest sukces”?
   3. “czy to, co robię pomoże mi osiągnąć zdefiniowany sukces”?
 2. Streszczenie myśli przewodniej
  1. Jeżeli nie wiesz, co budujesz - nie zrobisz tego dobrze i uda Ci się tylko przez przypadek.
  2. Jeżeli wiesz, co robisz, możesz to określić i docelowo - zmierzyć.
  3. W zależności od tego co budujesz, użyjesz innych środków. Stąd od góry na dół (top-down).
  4. Jeżeli wykonujesz działania bez ostrej weryfikacji pod kątem celów i mierników, robisz rzeczy niekoniecznie prowadzące do sukcesu.
  5. Dla różnych produktów sukces jest czymś innym - ale zawsze prowadzi do materializacji jakichś korzyści u kogoś.
  6. Percepcja jest często ważniejsza niż działania a nikt nie siedzi w Waszej głowie - tylko Wy wiecie co chcecie osiągnąć. Komunikujcie to.
 3. 3 lata w Czeliminie
  1. Historia
   1. Narodziny Warsztatnixa
   2. Jak wygląda przeciętne spotkanie Warsztatnixa
   3. Inne Spotkania (meetupy, mikrokonferencje)
   4. Trzecie urodziny - mission completed? Time to sunset?
  2. Czemu pierwszy nie jest największy?
   1. Zmiana otoczenia: pojawiają się inne, sponsorowane przez firmy
   2. Percepcja: “jak każdy inny, ale mniejszy i nie ma tylu atrakcji”
 4. Okiem zewnętrznym, okiem wewnętrznym
  1. Spojrzenie zewnętrzne: Warsztatnix przegrywa z lepszymi wydarzeniami.
  2. Spojrzenie wewnętrzne: Warsztatnix jest czymś innym, ale niekoniecznie o tym wiadomo.
  3. Proces budowania produktu (organizacji, grupy, firmy, przedmiotu, softu…)
 5. Różnice w Koncepcji
  1. Przyczyna, Tożsamość i Zamierzenie - whatis
   1. Przyczyna: czemu istniejemy
   2. Tożsamość: czym chcemy być
   3. Zamierzenie: gdzie chcemy dotrzeć
  2. Koncepcja Warsztatnixa
   1. Przyczyna: “rozwiążmy wspólnie swoje problemy i się poznajmy”
   2. Tożsamość: “platforma spotkań pasjonatów, wspólnie rozwiązujących problemy i wspólnie się uczących”
   3. Zamierzenie:
    1. Nie tylko technologie, też problemy inne; rozwiązujemy problemy interdyscyplinarne.
    2. Luźna (“słaba”) sieć kontaktów - każdy zna kogoś. Każdy może i chce pomóc każdemu.
    3. Wszyscy gramy w tą samą grę, firma nie ma znaczenia; znaczenie ma chęć.
    4. Podnośmy swoje umiejętności krzyżowo, nie zamykajmy się w silosach firm.
    5. Miejsce do wymiany opinii bez ściemy. Krytyka, ale konstruktywna i życzliwa.
    6. Warsztatnix - wyjdziesz wiedząc więcej
  3. Koncepcja przeciętnego Spotkania
   1. Przyczyna: “zrekrutować najlepszych ludzi na świecie, taniej”
   2. Tożsamość: “cykl najlepszych merytorycznie spotkań, ściągających wybitnych ludzi, by słychać było o nas i naszej firmie”
   3. Zamierzenie:
    1. Przede wszystkim pojawiają się tematy w obszarach potrzebnych firmie ORAZ w obszarach popularnych.
    2. Pokazać firmę organizującą jako najlepszą zarówno merytorycznie jak i budować dobre skojarzenia z marką.
    3. Zapewnić możliwość rekrutacji najlepszych dla firmy ludzi.
    4. Maksymalizować zasięg. O naszej firmie wiedzą wszyscy i wszyscy tą firmę lubią, cenią i szanują.
  4. Implikacje
   1. To są zupełnie, zupełnie różne wydarzenia z zupełnie różnymi celami!
   2. Powinny mieć inne struktury i celować w inne rzeczy!
  5. Technika modelowania ideału
   1. Co to jest i czemu to działa
   2. Pokazanie tego na fazie Koncepcji
 6. Wynikająca z tego różnica Wizji
  1. Wizja -> Cele (co oznacza “sukces”), Metryki - whatis
  2. Różnice w Wizjach Warsztatnixa i Spotkań
   1. Cele Warsztatnixa:
    1. grupa ludzi współpracujących ze sobą.
    2. rozwiązywanie swoich problemów
    3. skupienie na różnorodności - różni ludzie, różne pomysły
    4. zawsze wychodzisz wiedząc więcej
    5. luźna sieć
   2. Jak to zmierzyć?
    1. współpraca: poziom zainteresowania i zaangażowania uczestników warsztatu. Na razie: ilość osób współpracujących.
    2. swoje problemy: przynoszone są problemy. Te problemy są rozwiązywane przez grupę lub podgrupy. Na razie: ilość.
    3. rozwiązywanie: po spotkaniu Warsztatnixa, problem jest lepiej zrozumiany i rozwiązanie dalej posunięte. Ilość rozwiązań do problemów.
    4. różnorodność: nie ma “gwiazd”, każdy ma prawo głosu, nie ma silosów. Ilość osób nieaktywnych / wycofanych (minimalizować).
    5. przyrost wiedzy: proxy - zaangażowanie, proxy - ilość osób mówiących “nic nowego”.
    6. luźna sieć: ludzie komunikują się między sobą podczas spotkania, ale też poza nim gdy jest taka konieczność. Powstają zespoły celowe międzyfirmowe. Ilość bezwzględna osób robiących takie rzeczy.
   3. Cele Spotkań Rekrutacyjnych:
    1. pojawia się jak najwięcej osób w naszej grupie docelowej
    2. o naszej firmie mówi się dobrze i jest ona szeroko znana
    3. merytorycznie dobre osoby aplikują do naszej firmy
   4. Jak to zmierzyć?
    1. ilość: osoby przychodzące na event (ilość)
    2. zasięg: jak wiele osób rozpoznaje / mówi o naszej firmie (ilość)
    3. rekrutacja: jak wiele osób aplikuje do naszej firmy? Ile decyduje się na to z uwagi na Spotkanie? (ilość / ilość)
    4. dobra marka: ile osób o naszej firmie i samym wydarzeniu mówi dobrze? (ilość)
  3. Implikacje
   1. “Co mierzysz, to dostajesz”
   2. Warsztatnix nie ma parametrów zasięgowych i masowych. Skupia się na grupie wspólnie robiącej rzeczy z obserwowalnymi wynikami. Nie wymaga to dużych inwestycji.
   3. Słabość modelu dla Warsztatnixa - przyrost wiedzy.
   4. Spotkania mają parametry zasięgowe i masowe. Tu mogą być inwestycje finansowe.
 7. Wiązki strategii
  1. Co to jest strategia?
  2. Różnice
   1. Potencjalne strategie Warsztatnixu
    1. Model warsztatowy - współpraca ludzi między firmami buduje znajomości i “łamie pierwsze lody”.
    2. Pozyskać problemy interesujące i rozwojowe dla osób obecnych: “ci lepsi dziś” nauczą “tych słabszych”
    3. Umożliwienie różnym osobom prowadzenie, na różnych poziomach umiejętności tak, by po każdym spotkaniu wszyscy wyszli wiedząc coś więcej
    4. Komunikacja celów oraz założeń uczestnikom. Kto chce osiągać te korzyści, przyjdzie. Kto nie, nie jest grupą docelową.
    5. Budowanie dostępnej dla wszystkich bazy wiedzy. Silny kernel - luźna orbita. Graf, by zmniejszyć ilość stopni oddalenia.
   2. Potencjalne strategie Spotkań
    1. Model konferencyjny ze światłem reflektorów na świetnych prelegentów - by pokazać jak dobrzy są nasi prelegenci i budować efekt “chcę tu pracować”
    2. Ściągnąć jak najwięcej osób wpływowych i znanych - przyciągnąć influencerów, za którymi przyjdą potencjalni pracownicy
    3. Zapewnić odpowiednio dużą salę i ciekawe tematy - idziemy w ilość ludzi; im więcej przyjdzie, tym większy zasięg
    4. Zrobić ciekawe konkursy, silnie udzielać się w mediach społecznościowych, wygrywać nagrody - by wzmocnić prestiż i dobre uczucia
 8. Weryfikacja sukcesu
  1. Kluczowa rzecz
  2. Wiązka strategii, wybierz najskuteczniejsze, kontroluj anomalie
 9. Podsumowanie
  1. Skończone modele Warsztatnixa oraz Spotkań
  2. Wydarzenie wydarzeniu nierówne; z koncepcji wynikają kroki dalsze
  3. Podejście: Koncepcja - Wizja - Strategia - Weryfikacja
  4. Nie dotknęliśmy: Natury (min. kultury), Otoczenia i wielu innych rzeczy.
 10. Wykazanie korzyści
  1. Top-Down: Koncepcja-Wizja-Strategia-Weryfikacja.
  2. Czym jest sukces: wyjaśnić
  3. Jak osiągnąć sukces: wyjaśnić
 11. Literatura
  1. “Skuteczne Wdrażanie Strategii”, Mark Morgan, Raymond E. Levitt, William Malek
  2. http://www.esi-intl.se/pmo2015/pdfs/aligning-organization-strategy.pdf