Parking nie na lotnisku - szkic

02 Apr 2018

Parking nie na lotnisku - szkic

Parking nie na lotnisku

 1. Luźne pytania
 2. Korzyści
  1. Narzędzia
   1. Christensen: segmentacja, JTBD
   2. Teoria zasobów i kompetencji
   3. Teoria systemów
  2. Czemu Tobie warto
   1. zobacz N-wymiarowość problemów i rozwiązań
   2. masz checklistę jak rozwiązywać N-wymiarowe problemy
  3. Co ja chcę dać
   1. 1 sytuacja * 3 teorie -> 1 całość
   2. chcę by umieli sami to zrobić idąc tym cyklem
 3. Streszczenie myśli przewodniej
  1. Spojrzenie przez JTBD
  2. Spojrzenie przez zasoby - co mam, co mi trzeba
  3. Spojrzenie przez system
   1. Część Całość Otoczenie
   2. Flows, Stocks, Dynamics Over Time
 4. Historyjka z wyjazdem do Szwecji
  1. Parking, 5 rano samolot
  2. Zawieziony na lotnisko
  3. Powrót, samolot spóźniony
  4. Czekaliśmy niecałe 10 minut
 5. Analiza Christensenem
  1. Refleksja: Na czym nam zależało (na czas, bezpieczeństwo, stosunkowo tanio, pewność, nie marnować czasu)
  2. Teoria: JTBD: Funkc, Emo, Społ
  3. Aplikacja: nazwanie JTBD
  4. Refleksja: Co innego mogliśmy wybrać by to spełnić i czego nie mogliśmy
  5. Teoria: konkurencja w sektorze zgodnie z JTBD
  6. Aplikacja: z czym tu konkurowaliśmy, dlaczego ten parking wygrał
  7. Pragmatyka:
   1. Kim jest odbiorca? Na czym mu zależy w TYM kontekście w którym jest? Jakie Funkc Emo Społ ma? Segmentacja.
   2. Z kim konkurujesz naprawdę w TYM kontekście?
   3. Co jest najważniejsze dla klienta?
 6. Analiza teorią kompetencji i zasobów
  1. Refleksja: Co trzeba było zapewnić by klient dostał to czego chce?
  2. Teoria: Kompetencje - usługi, czynności, możliwość zrobienia czegoś
  3. Aplikacja: główne kompetencje z -ilities zapewniające nasze potrzeby
  4. Refleksja: Jak zostało to zrobione? Jak to można zrobić?
  5. Teoria: Resources -> Capabilities -> Competitive Advantage -> Strategy
  6. Aplikacja: Ten przypadek.
  7. Refleksja: kim był ten chłopak?
  8. Teoria: MASZ, MASZ DOSTĘP == to samo. Np. rysujesz sam, masz dostęp do rysunków.
  9. Pragmatyka:
   1. Nie wszystko musisz mieć sam. Możesz korzystać z rzeczy w Otoczeniu do których masz dostęp
   2. Budując rzeczy (fizyczne, mentalne, społeczne) poszerzasz możliwości działania
 7. Analiza teorią systemów
  1. Refleksja: Widzieliśmy po drodze inne parkingi. Nie wiedzieliśmy o nich.
  2. Teoria: Część Całość Otoczenie.
  3. Aplikacja: Pokazanie znaczenia tych trzech dla tego parkingu
  4. Refleksja: A co jakby pojawiło się 1000 samochodów w miesiącu? I co to ZNACZY?
  5. Teoria: Flows and Stocks
  6. Aplikacja: Dynamicznie system w czasie: inflow niski, Stock do 200, outflow niski.
  7. Aplikacja: Dynamicznie system w czasie: inflow wysoki, Stock do 200, outflow niski.
  8. Aplikacja: Sukces biznesowy: Stock: reputacja, Stock: parking
  9. Pragmatyka:
   1. Trzeba spojrzeć na części, całość i otoczenie. Jak zmiany w tych rzeczach
   2. Boundary systemu jest pochodną naszego spojrzenia na system. Rzeczywistość NIE MA boundary.
   3. Ważna jest nie tylko analiza układu, ale też analiza układu w czasie, analizując Flows & Stocks
 8. Podsumowanie
  1. Checklista pytań / diagram analizy trójteorią
  2. Parafraza poszczególnych “pragmatyk” w formie teoretycznej
 9. Wykazanie korzyści
  1. Klient, Zasoby, Dynamika systemu - trzy równoległe koncepty jak rozwiązywać
  2. Istnieje checklista i przykład jej użycia o nazwie artykuł